www.lasowice.euEwangelicy w Kolonowskiem
W Strzelcach Wielkich, czyli Opolskich

Opieka Kościoła nad tym całym wielkim obszarem zgodnie z planem poprawiała się. 5 lat po tym, jak swój kościół otrzymali ewangelicy w Ozimku, w 1826 r. własnego domu Bożego doczekali ewangelicy w Strzelcach Opolskich. Pierwszym proboszczem erygowanej wówczas w tej miejscowości parafii został pastor Moebius. Włączone do niej zostały również Kolonowskie. Odległość pomiędzy nimi wynosi w linii prostej 17 km.

Prawdopodobnie pod koniec 1832 r. w auli szkoły katolickiej odprawiono pierwsze nabożeństwo ewangelickie w Kolonowskiem. Dziesięć lat później w pewnym sprawozdaniu możemy przeczytać: W Strzelcach Opolskich w czasie 6 do 7 niedziel [w roku] nabożeństwa nie odbywają się ze względu na to, iż [pastor] zobowiązany jest jechać do oddalonych o 2,5 mili Kolonowskich, aby w tamtejszej katolickiej szkole odprawiać nabożeństwa i udzielać komunii.

1 maja 1846 r. ewangelicy z Kolonowskich założyli własną szkołę rodzinną, która aż do 1887 r. była ostoją miejscowej wspólnoty. Najpierw za obiekt szkolny służyło pomieszczenie na piętrze gospody, z czasem naukę przeniesiono do budynku zarządu huty. Tam też pewnego dnia przeniesione zostały również nabożeństwa. Nie odbyło się to zupełnie dobrowolnie. To raczej ksiądz katolicki ze Staniszczy Wielkich polecił nie udostępniać więcej uczestnikom ewangelickich nabożeństw pomieszczeń katolickiej szkoły.

Zapewne z tego też powodu poczucie społeczności ewangelików umocniło się. Pisze o tym w roku 1856 wikariusz Petran ze Strzelec Opolskich: Kolonowskie jest właśnie tą placówką, do której jeżdżę najchętniej, pomimo, że jest najbardziej oddalone, a droga tam prowadząca nie należy do najlepszych. Ewangelicy z tamtego rejonu z małymi tylko wyjątkami regularnie uczęszczają na nabożeństwa, a wielu z nich życzyłoby sobie zapewne, by odbywały się one częściej. (...) Odczuwa się tam atmosferę prawdziwej społeczności.

Pomimo dobrych chęci opieka duszpasterska ze Strzelec Opolskich nie wystarczała. Wydawało się, iż jej sprawowanie przez znajdujący się bliżej i bardziej dostępny Ozimek, byłoby łatwiejsze do przeprowadzenia. Dlatego też po szczegółowych konsultacjach, z końcem 1861 r. Kolonowskie przeniesiono na powrót do parafii Ozimek.

Jeszcze pod zarządem parafii w Strzelcach Opolskich gęsto już teraz zaludnione i uprzemysłowione dawne włości staniskie spotkał kolejny, bardzo ważny element rozwoju. Po różnych nieudanych koncepcjach w 1855 r. Andreas Maria hrabia Renard zainicjował budowę Kolei Opolsko-Tarnogórskiej. Trasa tej drogi żelaznej została wytyczona przez Fosowskie i Kolonowskie. 2 lutego 1857 r. oddano do eksploatacji jej pierwszy odcinek - z Tarnowskich Gór do Zawadzkich, a 24 stycznia 1858 r. dalszy - od Zawadzkich do Opola, gdzie istniało połączenie z Koleją Górnośląską. Wkrótce Fosowskie przeobraziło się w prężny węzeł kolejowy, w którym zbiegało się aż 6 odnóg kolejowych. Obok stacji węzłowej - wybudowanej w 1868 r., z chwilą dotarcia tu Kolei Prawego Brzegu Odry - powstała w Fosowskiem m.in. lokomotywownia i warsztaty kolejowe.

Równocześnie zaczęły tracić na znaczeniu małe zakłady hutnicze w okolicy, wypierane skutecznie przez wzniesioną w 1836 r. z inicjatywy hr. Renarda hutę w Zawadzkiem, której szczególny rozkwit nastąpił z chwilą uzyskania przez nią dostępu do kolei. Także sama ta miejscowość stała się niedługo dominującą na tym terenie.

W związku z tym powiększać się zaczęła liczba ewangelickich członków wspólnoty w Zawadzkiem, podczas gdy w Kolonowskiem rosnące bezrobocie, będące skutkiem zamykania zakładów hutniczych (ostatni z nich przetrwał do 1921 r.), prowadziło do emigracji, szczególnie wśród rodzin niemieckich. W niebezpieczeństwie znalazła się tutejsza szkoła ewangelicka. Pomimo to prowadzona była dzielnie dalej.

 5465 Czytań - Drukuj
Strona 3 z 8 < 1 2 3 4 5 6 > >>
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by