www.lasowice.euEwangelicy w Lasowicach
Z 1447 r. pochodzi pierwsza wzmianka o pięciu kościołach w rejonie lasowickim, w: Bierdzanach, Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich, Lipinach(?) i Wędryni. Odrębnym zagadnieniem do rozpatrzenia pozostaje wpływ na powstanie ich wszystkich ze strony rodu von Dambrowka, którzy stali się właścicielami części tych ziem już w 1446 r.

Ewangelicy lasowiccy pierwszy raz na kartach historii zapisali się w 1599 r., kiedy to odbudowali spalony kościół pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich (stojący do dzisiaj). Niektóre źródła wymieniają przy tym datę 1588 (którego to roku stoczona została bitwa pod niedaleką Byczyną) - nie sposób dokładnie ustalić, która z nich jest prawdziwa. Analiza wątłych w tym zakresie źródeł informacji historycznych wskazuje też, że kościół, który spłonął, być może wybudowany został w 1519 r. (co oznaczałoby, że nie była to pierwsza świątynia w Lasowicach Wielkich), niemniej odlany dwa lata później dzwon (również obecny do dzisiaj) przetrwał pożar (są jednak i inne hipotezy na ten temat, lecz nie pora tu na nie).

Posiadanie własnego kościoła umożliwiło ewangelikom w 1599 r. (przyjmując tą datę za bardziej wiarygodną) zawiązanie parafii w Lasowicach Wielkich. Formalnie przynależała ona, zgodnie z ówczesnym podziałem, do wyznaniowego powiatu opolskiego.

Nie wiemy też, kiedy dokładnie ewangelicy weszli w posiadanie kościoła pw. Jakuba Starszego w Lasowicach Małych (w tym przypadku prawdopodobnie tej samej budowli, o której mowa w 1447 r.). Najpewniej od razu, czyli w 1599 r., stał się on filiałem parafii ewangelickiej Lasowice Wielkie. Konstatacja materiału źródłowego sugeruje, że w tym samym terminie, albo nieco później, jeszcze jednym filiałem stał się kościół (kaplica) w Tułach. Jan von Dambrowka nabył tę wioskę w 1606 r., jednak dzieje tego okresu nie są w lokalnej historii szczególnie eksponowane.

W zbliżonym okresie czasu pojawił się w rejonie lasowickim pierwszy, stały pastor - Martin Laurentius (łac. Laurenti Martinus), który czynił tutaj posługę duszpasterską od ok. 1590 aż do 1630 r., kiedy to - w okresie wojny trzydziestoletniej - został wypędzony.

Wojna trzydziestoletnia przyniosła wielkie okrucieństwo nie tylko lasowickiej wspólnocie ewangelickiej. W latach 1619-1620 lisowczycy dokonali masowych rzezi na Ślązakach, szczególnie wyznania ewangelickiego. W maju 1623 r. lisowczycy ponownie na kilka lat zajęli Opolskie. Ciężki był los ludności w tych latach, narastał ucisk chłopów. Później przez same Oleskie niejednokrotnie maszerowały różne wojska, tocząc w tym rejonie zacięte walki i unicestwiając wiele śląskich osad (m.in. w 1633 r. Dobrodzień). W obawie przed nimi wszystkimi ludność opuszczała swoje chałupy i kryła się w leśnych ostępach. Tam dziesiątkowały ją głód i zarazy. Wytropionych najeźdźcy traktowali wyjątkowo bestialsko. Ci, którzy to przeżyli, mogli w 1648 r. powracać do własnych gospodarstw, rzadko jednak kiedy było do czego wracać - nieraz spalone były całe wsie. Zaczęły się lata kłusownictwa i zbójectwa.

Pokój westfalski z 1648 r. potwierdził zasady pokoju augsburskiego, ale m.in. dla obszarów monarchii dziedzicznych austriackich Habsburgów uczynił wyjątek. Korzystając z tego w 1651 r. cesarz Ferdynand III Habsburg zerwał z polityką tolerancji religijnej, ogłaszając za jedyne dozwolone wyznanie katolickie. W świetle tego ukazu ewangelicy stali się kacerzami - na Górnym Śląsku rozpoczynał się okres najcięższej kontrreformacji.

 6790 Czytań - Drukuj
Strona 2 z 12 < 1 2 3 4 5 > >>
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by