www.lasowice.euEwangelicy w Lasowicach
Znakomita większość źródeł (w tym fachowych) podaje, iż w 1688 r. ewangelicy odbudowali kościół pw. Jakuba Starszego w Lasowicach Małych (stojący do dzisiaj). O ile kwestia budowniczych nie wzbudza najmniejszego sprzeciwu, to data ta jest zupełnie wątpliwa. Pewną sugestię w rozwikłaniu tego wątku może przynieść rok uwidoczniony na belce tęczowej - 1735, ale i co do niego nie ma absolutnej pewności, że tyczy się wystawienia świątyni, chociaż jest dużo bardziej prawdopodobny. Nie wiadomo przy tym do końca, co stało się z pierwotnym kościołem, czy strawił go pożar, czy też np. ząb czasu zrobił swoje i musiano go rozebrać z uwagi na zły stan techniczny, albo też przez to, że po prostu stał się za mały. Warto zauważyć, że zachowała się wówczas część wyposażenia, datowanego na XV - XVII w. (które w razie pożaru raczej spłonęłoby wraz z kościołem).

W 1702 r. modernizacji poddano kościół pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich. Źródła podają, że dobudowana została wówczas do niego wieża.

W 1707 r. ugoda altransztadzka polepszyła nieco sytuację wyznaniową śląskich ewangelików. Udało się m.in. odzyskać zajęty w 1700 r. przez katolików kościół w Kluczborku. O większym sukcesie można jednak dopiero mówić wraz z objęciem panowania nad Śląskiem przez pruskich Hohenzollernów w 1742 r. Szczęśliwie dla lasowiczan (co nie raz późniejsza historia potwierdzi) ewangelikami byli też przedstawiciele kolejnych właścicieli ich wiosek - rodów: von Hoym (od 1753 r.) i zu Hohenlohe-Ingelfingen-Öhringen (od 1811 r. aż do końca historii Lasowic w państwie niemieckim).

Cmentarz ewangelicki w Osi, stan 2006 r.
Jak wcześniej wspomniano, Oleskie w czasach reformacji nie stało się istotnym ośrodkiem luteranizmu. Sytuacja uległa zmianie, gdy rozpoczęła się akcja kolonizacyjna. Ilość ewangelików na ziemi oleskiej raptownie powiększyła się, w efekcie czego już ok. 1742 r. zorganizowano zbór w Oleśnie, który włączono do wyznaniowego powiatu kluczborskiego.

Nieoczekiwany zwrot sytuacji nastąpił, gdy w 1770 r., właścicielem podoleskich Biskupic został ewangelik - Christian Gotlieb hrabia von Jordan. Jego staraniem w 1787 r., po trzech latach budowy, stanął w Biskupicach kościół i erygowana została przy nim parafia ewangelicka. Skupiła ona niemal całą oleską diasporę wyznaniową, a Biskupice stały się w tym momencie najważniejszym ośrodkiem religii ewangelickiej na ziemi oleskiej. Wygląda jednak, że ewangelicy z Lasowic, najbardziej chyba ze względu na różnicę odległości, nadal w większości uczęszczali na nabożeństwa do Kluczborka.

W 1793 lub 1794 r. wspólnota oleska inaugurowała działalność szkoły ewangelickiej w Oleśnie, a od 1828 r. czyniła starania o wzniesienie własnego kościoła. Komitet jego budowy powołał dopiero pastor Leopold Polko, który w 1845 r. stanął na czele oleskich ewangelików. Zasłynął on swoimi niekonwencjonalnymi metodami pozyskiwania funduszy na ten cel: wydał ogólnokrajową odezwę, w której poprosił o dar jednego feniga, pisał wiersze, a nawet osobiście udał się po prośbie do pruskiego króla - Fryderyka Wilhelma IV. W międzyczasie - w 1847 r. - doprowadził do erygowania parafii ewangelickiej w Oleśnie. A w 1853 r. nastąpiła wielka uroczystość konsekracji oleskiego kościoła pw. Krzyża Chrystusowego.

To nadal nie rozwiązywało głównego problemu ewangelików z Lasowic, którzy gdzieś w początkach XIX w. uszanowali, chociaż tak gwałtownie wprowadzony, to mimo wszystko obowiązujący stan prawny, i zaprzestali korzystania z odebranych im w czasie kontrreformacji kościołów.

Przez wieki obsługa duchowna tych wspólnot, z powodu dalekiej - od 13 do 18 km - odległości do kościoła, była naturalnie bardzo niewystarczająca. Z rokiem 1826 zaczęły się w szkole w Lasowicach Wielkich godziny budujące, prowadzone od czasu do czasu przez nauczyciela, a następnie w roku 1834, po tym jak powiększono budynek szkoły, wprowadzono - wprawdzie rzadko dość, ale regularnie - nabożeństwa odprawiane przez kluczborskiego duchownego. Oczywiście było to słabym prowizorium. Jak ciężko było wówczas tym członkom wspólnoty ewangelickiej wypełniać ich kościelny obowiązek!

Pozostając przy temacie szkół: jak na razie najwcześniejszą datą potwierdzającą istnienie szkół ewangelickich w Lasowicach Małych i Lasowicach Wielkich jest rok 1783. Przypuszczalnie pierwotnie nauka odbywała się w budynkach mieszkalnych. Szkoła ewangelicka w osobnym, stojącym do dzisiaj, najokazalszym w tej miejscowości gmachu, istniała też m.in. w Osi; powstała zapewne wkrótce po założeniu tej kolonii. Była też szkoła ewangelicka w Gronowicach.

 6790 Czytań - Drukuj
Strona 4 z 12 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by