www.lasowice.euGeografia
Gospodarka wodno-ściekowa

Część gospodarstw domowych Lasowic Małych do budowanego od 1966 r. wodociągu grupowego "Chocianowice" przyłączono w roku 1996. Mieszkania dawnego PGR podpięto w latach 2004-2005, kiedy to zrealizowano inwestycję zwodociągowania całej gminy.

Pierwotnie zlokalizowane w Chocianowicach ujęcie wody stanowiły 3 studnie wiercone. W 2004 r. wykonano nowe ujęcie. Jednocześnie zmodernizowano część technologiczną stacji wodociągowej, czterokrotnie zwiększono pojemność zbiornika wody.

Źródłem zasilania są wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego, charakteryzujące się na ogół ponadnormatywną zawartością związków żelaza i manganu, w związku z czym niezbędne jest ich uzdatnianie poprzez napowietrzanie, filtrację i chlorowanie.

Stacja wodociągowa pracuje w układzie dwustopniowym. Pompy głębinowe podają wodę poprzez filtry odżelaziające do zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 200 m3, skąd kolejne pompy tłoczą ją do rozgałęzieniowej sieci rozdzielczej.

Infrastrukturą wodną w imieniu gminy zarządza Spółka Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp. z o.o. (poprzednio zarząd sprawował zlikwidowany Komunalny Związek Wodno-Ściekowy w Ligocie Dolnej).

Ponadto w Lasowicach Małych znajduje się wodociąg zakładowy dawnego PGR, dysponujący własnym ujęciem, zaopatrujący w wodę nieruchomości zakładowe (w tym dawniej również mieszkalne).

Kanalizacja sanitarna
W Lasowicach Małych brak kompleksowego systemu zbiorczego odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych.

Gospodarstwa domowe odprowadzają ścieki do zbiorników wybieralnych lub dołów gnilnych, po czym są one wywożone do utylizacji bądź używane do nawożenia organicznego.

Gmina Lasowice Wielkie wyraziłą wolę wspólnej realizacji z gminą Kluczbork, w latach 2006-2013, projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków". Projektem objęte zostaną sołectwa: Chocianowice, Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie, początkowo tworzące w tym celu tzw. Aglomerację Kluczbork. Ścieki z tych miejscowości kierowane będą do oczyszczalni w Ligocie Dolnej. Szacunkowy koszt zadania określono na 20 mln zł. Na beneficjenta projektu wyznaczono Spółkę Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp. z o.o. w Kluczborku, która stanie się właścicielem i operatorem infrastruktury technicznej.

Kanalizacja deszczowa
W Lasowicach Małych brak kanalizacji deszczowej.

 5538 Czytań - Drukuj
Strona 11 z 19 << < 8 9 10 11 12 13 14 > >>
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by