www.lasowice.euGmina Lasowice Wielkie
Unia EuropejskaGmina
Lasowice Wielkie
Gemeinde
Holle
Verbandsgemeinde
Grünstadt-Land


Śląsk na tle Polski
Gmina Lasowice Wielkie leży na Śląsku

Śląsk to kraina historyczna w środkowej Europie, obejmująca ziemie dorzecza górnej i środkowej Odry oraz obszar źródliskowy Wisły. Według współczesnego podziału politycznego najznaczniejsza część Śląska leży w granicach Polski, a fragmenty w Niemczech1 i Republice Czeskiej. W Polsce stanowi około ósmą część jej powierzchni, a liczba ludności wynosi odpowiednio czwartą część.

"Ok. I w. n.e. Śląsk zasiedlony [był] przez plemiona germańskie: Silingów (od których według jednej z hipotez pochodzi nazwa regionu - Silesia, a według innej - Schlesia od późniejszych słowiańskich Ślężan), Wandalów."2

Pierwotnie teren skupionego wokół Wrocławia Śląska ograniczała od wschodu naturalna gęstwina leśna. W XV w., dla oznaczenia terenów położonych z jej wschodniej strony, pojawiło się określenie Górny Śląsk. Znaczy to dokładnie to samo, co Śląsk Opolski, częstokroć bezwiednie zastępowany rusycyzmem "Opolszczyzna". Odtąd też obszar właściwego Śląska poczęto dla przeciwwagi zwać Dolnym.

Śląsk przez wieki pozostawał pod różnymi wpływami, stanowił przedmiot sporów i teren licznych wojen. Równolegle był miejscem kształtowania się silnej tożsamości narodowej z odrębną kulturą - w tym językiem - i obyczajami, miejscem niezwykłych osiągnięć na polach architektury, nauki i techniki, wreszcie miejscem dynamicznie rozwijającego się przemysłu.

Śląsk, politycznie rozparcelowany i uzależniony, nigdy nie zginął w świadomości Ślązaków - w ostatnich spisach powszechnych do narodowości śląskiej przyznało się 173,2 tys. mieszkańców Polski (najliczniejsza, choć nieuznawana przez wielu mniejszość narodowa w tym kraju) oraz około 40 tys. mieszkańców Republiki Czeskiej; ponadto ok. 153 tys. mieszkańców Polski zadeklarowało narodowość niemiecką. Należy przy tym wyjaśnić, że m.in. w Lasowicach "podczas szkolenia rachmistrzów zalecano kandydatom, by nakłaniali osoby deklarujące narodowość śląską do zmiany owej deklaracji lub nie wpisywali narodowości śląskiej".3


Województwo opolskie na tle innych województw Polski, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
Gmina Lasowice Wielkie leży w województwie opolskim

Województwo opolskie jest obecnie jednym z 16 województw Polski, położonym w jej południowej części. Powstało w 1950 r. z wydzielenia 14 powiatów z województwa śląsko-dąbrowskiego (od 1946 r. katowickiego) oraz 3 z wrocławskiego, w celu osłabienia wspólnoty regionalnej. Było to w istocie powielenie hitlerowskiej reformy administracyjnej z 1941 r., dzielącej prowincję górnośląską na dwie rejencje: katowicką i opolską, zniesionej jednakże w 1945 r.

Reforma podziału terytorialnego Polski z 1999 r. usankcjonowała, za sprawą masowych akcji propagandowych, istnienie sztucznie dzielącego Górny Śląsk województwa (również samorząd i mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie w sierpniu 1998 r. uczestniczyli w wiecu popracia dla utrzymania tej odrębności), dokonano jedynie korekty jego granic. Skutki tej polityki szybko znalazły odzwierciedlenie w danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat, wg których samodzielne województwo opolskie plasuje się w pierwszej dziesiątce najmniej rozwiniętych regionów Europy. Województwo opolskie ma też sporą szansę otrzymać najmniej, ze wszystkich innych województw, środków unijnych w latach 2007–2013.

Część mieszkańców powiatów brzeskiego i nyskiego czyni starania mające na celu objęcie ich granicami macierzystymi województwa dolnośląskiego. Spotyka się również inicjatywy zmierzające do zjednoczenia, w ramach województw, ziem Górnego Śląska, a nawet całego Śląska, które nie znajdują poparcia w kręgach politycznych.

Powierzchnia województwa wynosi 9.412,47 km2, a liczba ludności (według stanu na 31 grudnia 2005 r.) 1.047.407 mieszkańców. Administracyjnie województwo podzielone jest na 1 podregion (opolski – równy województwu) oraz 12 powiatów: 1 grodzki (Opole) i 11 ziemskich (brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki).


Powiat kluczborski na tle województwa opolskiego, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
W otoczeniu gminy jest powiat kluczborski...

Powiat ziemski kluczborski jest jednym z 12 powiatów województwa opolskiego (jednym z 11 ziemskich), położonym w jego północnej części. Powiat ten pierwotnie przynależał do księstwa brzeskiego na Dolnym Śląsku. W 1816 r. został "przeniesiony" do Górnego Śląska. Zniesiony wraz z reformą podziału terytorialnego Polski w 1975 r., reaktywowany wraz z przywróceniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w 1999 r. Wówczas to w jego skład włączono gminę Lasowice Wielkie wraz z Lasowicami Małymi, od zarania związane z powiatem oleskim. Polityczna ta decyzja, mająca w swym celu przede wszystkim zapewnienie stosownej wielkości statystycznej powiatu kluczborskiego, ukazała ewidentny brak poszanowania tradycji historycznych w Polsce; przecinając wielowiekowe więzi gospodarcze i społeczne nijak też doszukać się jej zgody z "Europą regionów".

Powierzchnia powiatu wynosi 851,59 km2 a liczba ludności (według stanu na 31 grudnia 2005 r.) 70.347 mieszkańców. Administracyjnie powiat podzielony jest na 4 gminy: 3 miejsko-wiejskie (Byczyna, Kluczbork, Wołczyn) i 1 wiejską (Lasowice Wielkie).

W latach 2004–2006 powiat kluczborski wykorzystał najmniej spośród wszystkich powiatów województwa opolskiego unijnej pomocy w przeliczeniu zł na mieszkańca.


Powiat oleski na tle województwa opolskiego, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
...oraz powiat oleski

Powiat ziemski oleski jest jednym z 12 powiatów województwa opolskiego (jednym z 11 ziemskich), położonym w jego północno-wschodniej części. Ukształtował się na bazie kasztelani oleskiej (dystryktu oleskiego) w księstwie opolskim. Zniesiony wraz z reformą podziału terytorialnego Polski w 1975 r., kiedy to ziemie powiatu włączono w większości w skład nowo powstałego województwa częstochowskiego, reaktywowany wraz z przywróceniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa w 1999 r. Wówczas to powiat oleski powrócił w granice utrzymanego województwa opolskiego, lecz w jego skład nie włączono już na powrót gminy Lasowice Wielkie wraz z Lasowicami Małymi, które zostawiły tutaj całą swoją przeszłość – rzecz gdziekolwiek indziej niemożliwą do odbudowania; jednocześnie w zamian pod Oleskie przeniesiono gminy Praszka i Rudniki, wyrosłe na ziemi wieluńskiej (rudzkiej), historycznie wywodzącej się również z macierzy opolskiej.

Powierzchnia powiatu wynosi 973,1 km2 a liczba ludności (według stanu na 31 grudnia 2005 r.) 68.507 mieszkańców. Administracyjnie powiat podzielony jest na 7 gmin: 4 miejsko-wiejskie (Dobrodzień, Gorzów Śl., Olesno, Praszka) i 3 wiejskie (Radłów, Rudniki, Zębowice).

Przeczytaj, jak lokalne społeczeństwo walczyło z "warszawką" w obronie własnego powiatu:

"Tam są ich korzenie..."
"Proszę pana premiera o uszanowanie woli mieszkańców gminy Lasowice Wielkie"
"Zwracamy się do Pana Prezydenta jako ostatniej deski ratunku"
Nie oddamy się Kluczborkowi!

Zdaniem Starosty Oleskiego (2007 r.):
Powiat oleski pamięta o gminie Lasowice Wielkie


Gmina Lasowice Wielkie na tle innych gmin powiatu kluczborskiego, według podziału obowiązującego od 1 stycznia 1999 r.
Gmina Lasowice Wielkie leży w powiecie kluczborskim

Gmina Lasowice Wielkie, od 1 stycznia 1999 r. w powiecie kluczborskim
Gmina wiejska Lasowice Wielkie powstała w 1945 r. wraz z przyjęciem na tzw. Ziemiach Nowych (Odzyskanych) systemu administracji obowiązującego w przedwojennej Polsce. Znajdowała się wówczas w I okręgu administracyjnym Śląsk Opolski, w powiecie oleskim. Obejmowała wówczas miejscowości: Chudoba, Kuźnia (ob. Trzebiszyn), Laskowice, Lasowice Wielkie, Łoś (ob. Oś), Szumirad, Tuły i Wędrynia.4

Zniesiona wraz z reformą podziału administracyjnego w 1954 r. na rzecz gromady, którą również w międzyczasie zniesiono; reaktywowana z kolejną - w 1973 r., kiedy to wchłonęła wcześniej samodzielną gminę Lasowice Małe, z miejscowościami: Ciarka (wcześniej Ciarki), Chocianowice (wcześniej Kocianowice), Gronowice, Jasienie i Lasowice Małe (przynależące do niej ponadto Stare Olesno włączono wówczas do gminy Olesno).5

Wobec arbitralnych decyzji politycznych od 1999 r. w powiecie kluczborskim, gdzie jedną z jego czterech gmin (jedyną wiejską), położoną w jego południowej części. Do końca 2005 r. z siedzibą w Lasowicach Małych, od początku 2006 r. w macierzystej miejscowości - Lasowicach Wielkich.6

 9079 Czytań - Drukuj
Strona 1 z 5 1 2 3 4 > >>
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by