www.lasowice.euWalory przyrody
Rezerwat przyrody Smolnik

Rezerwat przyrody Smolnik w Szumiradzie
Rezerwat przyrody4 Smolnik utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 r. (M.P. Nr 25), zastąpionym Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/6/08 z dnia 4 marca 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r., Nr 23, poz. 726). Położony w Szumiradzie, obejmuje obszar o powierzchni 24,92 ha. W jego skład wchodzi znajdujący się w biegu Budkowiczanki staw Smolnik o powierzchni 11,8 ha, ograniczony od północy tamą, oraz przylegające do niego bory sosnowe o powierzchni 13,12 ha, a pośród nich zbiorowiska boru świeżego, śródlądowego boru wilgotnego oraz rzadko spotykanego kontynentalnego boru bagiennego.

Głównym celem ochrony są stanowiska kotewki orzecha wodnego (Trapa natans) - rośliny w Polsce od 1946 r. prawnie chronionej, wpisanej do czerwonej księgi roślin zagrożonych; oprócz niej, spośród występujących tutaj 85 gatunków roślin naczyniowych, 10 objętych jest ochroną prawną: bagno zwyczajne (Ledum palustre), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), grążel żółty (Nuphar lutea), grzybień biały (Nymphaea alba), kruszyna pospolita (Frangula alnus), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezareum), widłak goździsty (Lycopodium clavatum) oraz widłak jałowcowaty (Lycopodium aunotinum).

Pod względem udokumentowanych zasobów fauny teren rezerwatu najdokładniej zbadano pod kątem występowania bezkręgowców, znajdując tutaj m.in.: 13 gatunków pijawek, w tym pijawkę lekarską (Hirudo medicinalis), 23 gatunki widłonogów, w tym oczlika (Cyclops), 41 gatunków wioślarek, w tym (Scapholeberis kingi) (5 stanowisko w Polsce).

Ze zwierząt w rezerwacie znajdują się również stanowiska takich gatunków jak: reintrodukowany tutaj bóbr europejski (Castor fiber), jenot (Nyctereutes procyonoides), wydra europejska (Lutra lutra), czy żmija zygzakowata (Vipera berus), natomiast spośród gniazdujących tutaj ptaków wymienić warto m.in.: bociana czarnego (Ciconia nigra), brodźca samotnego (Tringa ochropus), dzięcioła zielonego (Picus viridis), łabędzia niemego (Cygnus olor), wodnika (Rallus aquaticus), zimorodka (Alcedo atthis) czy żurawia (Gurusgurus).

Ze stawu ongiś wyłowiono 111-cm szczupaka o wadze 12 kg. Obserwowano też przypadki kłusownictwa.

W pobliżu rezerwatu znajdują się obiekty bazy turystycznej - Karczma Myśliwska oraz Pensjonat Szumirad.

Aktualnie podejmowane są działania mające na celu remont tamy.

 6445 Czytań - Drukuj
Strona 6 z 11 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
TVP3 Katowice
Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Przedostatnia środa miesiąca godz. 17.35 | „Sola Scriptura…” - cykl programów pokazujący społeczność polskich ewangelików. Audycje poświęcone są istotnym wydarzeniom z życia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. W kolejnych odcinkach cyklu przedstawione są działania kościoła oraz wyjątkowe historie ewangelików.

Kontakt
Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie
Proboszcz: Ryszard Pieron
ul. Odrodzenia 23,
46-280 Lasowice Wielkie
tel. 77 414 82 14
lasowice@luteranie.pl
pieron@escobb.com.pl
Plan Nabożeństw
SWIFT/BIC: BPKO PL PW
IBAN: PL 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390
Zapowiedzi

Zapowiedzi


 • Konkurs filmowy – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji
  Konkurs fotograficzny 500 LAT REFORMACJI 2017

  Wczasy na ewangelickiej Ziemi w Jubileusz 500 Lat Reformacji

  Strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  Luteranie Diakonia CME Duszpasterze Dekada Lutra Marcin Luter Chrześcijańska Telewizja Internetowa Zwiastun WARTO
 • Diecezja katowicka
 • Blog Biskupa
 • Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
 • OrdynacjaKobiet.pl

 • Nasza strona na facebooku Kościół Ewangelicko - Augsburski Parafia Lasowice Wielkie
  Biblia w internecie
 • biblia-online.pl
 • biblia-internetowa.pl
 • biblia.info.pl

 • 2010-2017 ©

  Powered by v6.01.14 | Darthanian by | Site and contents copyright by